nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Por. rez. Tadeusz Nowicki (1904-1940)

K! Chrobacja, Warszawa

Ur. 5 I 1904 r. w Łukowie, syn Jana i Franciszki z Dziewanowskich. Uczestnik wojny 1920 r. służył w 13 pp Absolwent wydziału leśnego SGGW i SPRPiech. w Zambrowie (1932) ppor. od 1 IX 1932 r. por. od 19 III 1939 Przydzielony do 50 pp. Asystent Zakładu Chemii Organicznej SGGW pracownik Ministerstwa Reform Rolnych. Przyjęty do K! w r.ak. 1925/26; wiceprezes K! w 1928 i 1929 roku. Zamordowany w Katyniu.

Narodowe Centrum Kultury